கடற்கரை தீவுகள் தூய்மையடைவதில் “நல்ல சத்தங்கள்” உதவுமா?

25 March 2024


பருவநிலை மாற்றம் உலகின் மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினையாகும். இத்தகைய நடவடிக்கைகளின் விளைவுகள் பூகோள வெப்பமயமாக்கலின் மற்ற காரணங்களால் மோசமடைந்துவிட்டன.

read more at