சீனாவின் தேசியவாதிகள் ஏன் நாட்டின் ஹீரோக்களை தாக்குகிறார்கள்?

26 March 2024


சீனா தன்னுடைய உள்நாட்டு நிறுவனங்களை பாதுகாக்க முயன்று வருகிறது மற்றும் தொழில் தொடங்குவதற்கு அது தயாராக உள்ளது என்று தொழில் முனைவோரை அச்சமூட்டி எச்சரிக்க முயன்று வருகிறது.

read more at