ஓலா: கிருஷ்ணகிரி தொழிற்சாலைக்கு லித்தியம் கொண்டுவர மெகா திட்டம்..!!

Mallinithya Ragupathi | 8 February 2024


தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்தியா முழுவதும் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களைத் தயாரித்து விற்கும் Ola Electric கிருஷ்ணகிரியில் புதிய பேட்டரி தொழிற்சாலை அமைக்க உள்ளது. அதனால் EV பேட்டரி உற்பத்திக்குத் தேவையான ஆதாரத்தை உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கும் முயற்சியாகத் தற்போது லித்தியம் கனிம பகுதிகளுக்கான சுரங்க உரிமைகளைப் பெறும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது.

read more at