தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறதா டாபர்..? பெரும் முதலீட்டு உடன் இடத்தைத் தேடி வருகிறது..!

Mallinithya Ragupathi | 1 February 2024


இந்தியாவின் முன்னணி FMCG நிறுவனமான காட்ரிஜ் சென்னை அருகே செங்கல்பட்டில் புதிய உற்பத்தி ஆலையை அமைக்க 515 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்வதாக அறிவித்தது. இதைத் தொடர்ந்து தென்னிந்தியாவில் புதிய உற்பத்தி ஆலையை அமைக்க 135 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய டாபர் இந்தியா-வின் இயக்குநர்கள் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இந்தத் தொழிற்சாலை எந்த மாநிலத்தில் வரும் என்பது வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை, ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு வர அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

read more at