ஒடிசாவில் உள்ள கோபால்பூர் துறைமுகத்தை ரூ.3,080 கோடிக்கு அதானி நிறுவனம் வாங்கும்

26 March 2024


ஒரு SIP கணக்கெடுப்பாளர் என்பது தனிநபர்கள் தங்கள் பொதுச் சேமிப்பு நிதிக் கணக்கெடுப்பில் பெறும் வருமானம் பற்றிய ஒரு கருத்தை பெறுவதற்கு ஒரு எளிய கருவியாகும். ஒரு நிலையான சேமிப்பில் முதலீடு செய்யும் போது, நீங்கள் சேமிக்கும் தொகை நிலுவையில் இருக்கும் வட்டியைப் பெறுகிறது. தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் அல்லது தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது ஒரு நிலையான நிதி ஸ்திரத்தன்மையை அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு நடவடிக்கை ஆகும்.

read more at