தேடப்படும் குற்றவாளி தலைக்கு 50 பைசா நிர்ணயம்..! காரணம் இதுதான்...!

20 February 2024


குற்றவாளிகளுக்கு எப்போதும் சமூகத்தில் மதிப்பு இல்லை என்பதை குறிக்கும் வகையிலேயே புழக்கத்தில் இல்லாத 50 பைசா சன்மானம் அறிவித்துள்ளதாக போலீஸ் விளக்கம்

read more at