ஐரோப்பா 2016 க்கு முன்பாக அவரது எதிர்காலம் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று Kylian Mbappe எதிர்பார்க்கிறார்

23 March 2024


Kylian Mbappe பாரிஸ் சென்ட் ஜெர்மன் கோடையில் இருந்து வெளியேறத் திட்டமிட்டுள்ளார். 25 வயதான இவர் அடுத்த பருவத்தில் எந்தக் குழுவில் சேருவார் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுவார் என்று நம்புகிறார். ஜூன் 17 அன்று ஐரோப்பிய குழுவின் துடுப்பாட்டத் துடுப்பாட்டப் போட்டியில் பிரான்ஸ் ஆஸ்திரியாவை எதிர்கொள்கிறது.

read more at