‘டான்டிஸ் பரோட்’ பாடிய குழந்தையின் ஆர்.

26 March 2024


பறவைகள் மற்றும் விலங்குகள் காட்சியளிக்கும் வீடியோக்கள் சமூக ஊடகங்களில் பெரும் ஈர்ப்பை பெறுகின்றன. ஒரு அத்தகைய வீடியோ, இணையத்தில் விரைவாகப் பரவியது ஒரு பறவை ஒரு குழந்தையின் வாயில் இருந்து நசுக்கப்பட்ட பல் எடுக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. எகிப்திய பறவைப் பறவை என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சிறிய பறவை krokodile's வாயில் நுழைந்து, விலங்குகளின் பல்களில் சிக்கியுள்ள உணவுக்கான சிறிய துண்டுகளை எடுத்துக் கொள்கிறது.

read more at