மகளிர் விடுதிகள் பயன்பாட்டில் உள்ளவையாகவோ, வணிகப் பயன்பாட்டில் உள்ளவையாகவோ ஜிஎஸ்டி இல்லை

25 March 2024


சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உழைக்கும் பெண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான விடுதிகள் மீதான ஜிஎஸ்டி கோரிக்கையை ரத்து செய்துள்ளது. குடியிருப்பு ஒன்றியத்தை வாடகைக்கு வாங்குவது வர்த்தக நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே ஜிஎஸ்டியை ஈர்க்கிறது என்று நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி கூறினார்.

read more at