கேலோ இந்தியா விளையாட்டு: 91 பதக்கங்கள் குவித்து தமிழகம் சாதனை

Mallinithya | 31 January 2024


கேலோ இந்தியா இளைஞர் விளையாட்டு போட்டியின் 12வது நாளின் முடிவில் பதக்கப் பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா 149 பக்கங்களுடன் முதல் இடத்திலும், ஹரியானா 103 பதக்கங்களுடன் 2-வது இடத்திலும், போட்டியை நடத்தும் தமிழகம் 91 பதக்கங்களுடன் 3-வது இடத்தில் நீடிக்கிறது. கேலோ இந்தியா வரலாற்றில் தமிழகம் அதிக பதக்கங்கள் குவிப்பது இதுவே முதன்முறையாகும். இதற்கு முன்னர் புனேவில் நடந்த கேலோ போட்டியில் அதிகபட்சமாக தமிழகம் 88 பதக்கங்கள் குவித்திருந்தது.

read more at