ஊட்டியில் ‘2’ டிகிரி செல்சியசால் உறைபனி

Mallinithya | 19 January 2024


ஊட்டி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் இம்மாதம் துவக்கம் முதல் உறை பனி விழத் துவங்கியது. ஊட்டி அரசு தாவரவியல் பூங்காவில் அதிகபட்சமாக 23 டிகிரி செல்சியசும், குறைந்தபட்சம் 2 டிகிரி செல்சியசும் பதிவாகியிருந்தது.

read more at