மாநில மொழிகளிலும் உச்ச நீதிமன்ற அறிக்கைகள்!

29 February 2024


உச்ச நீதிமன்றம் தொடர்பான தகவல்கள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகளை மாநில மொழிகளிலும் வெளியிட உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. தற்போது ஹிந்தி, உருது, கன்னடம், வங்கம், மராத்தி மற்றும் அசாமி ஆகிய மொழிகளிலும் விரைவில் மற்ற மொழிகளிலும் தகவல் தொடர்பு இருக்கும் என வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

read more at