நாளை இஸ்ரோ செய்யப்போகும் மிகப்பெரிய சாதனை! - Test

Ragupathi | 3 January 2024


இஸ்ரோ முதன்முறையாக கடந்த செப்டம்பர் மாதம்2ம் தேதி சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்காக விண்ணில் செலுத்திய ஆதித்யா எல்1 என்ற விண்கலம் நாளை மாலை எல்1 என்ற பகுதியை சென்றடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் எல்லாம் இஸ்ரோவால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆதித்யா எல்1 என்ற விண்கலம் குறித்த விரிவான விவரங்களை எல்லாம் காணலாம் வாருங்கள்.இந்த ஆதித்யா எல்1 என்ற விண்கலம் குறித்த விரிவான விவரங்களை எல்லாம் காணலாம் வாருங்கள்.

read more at