வாட்ஸ் அப் மோசடி வலையில் விழாமல் இருக்க இவற்றை ஃபாலோ பன்னுங்க!

Raghu | 10 January 2024


Whatsapp Scam | தெரியாத நம்பர்கள், குறிப்பாக வெளிநாட்டு எண்கள் அல்லது சந்தேகத்திற்கு உட்பட்ட இலக்கங்கள் கொண்ட எண்களில் இருந்து வரும் குறுஞ்செய்திகளுக்

read more at