சீன ஆண், வாழ்க்கைப் பங்காளியை தேடும் போது, பெண் அவரை அனுப்பிய பின் அவரை நிராகரிக்கின்றார்.

21 March 2024


சீனாவின் கிழக்குப் பகுதியில் 35 வயதான ஒரு நபர் ஒரு நண்பரை விவாகம் செய்து கொள்ள முயன்றார். அந்த நண்பருக்கு இரண்டு அடுக்குகள் சொந்தமானவர் மற்றும் 100,000 யுவான்கள் (கிட்டத்தட்ட ரூ.11,62 லட்சம்) சம்பாதிக்கின்றனர்.

read more at