பாகிஸ்தான் மக்களை வாட்டும் நீரிழிவு நோய்...

Mallinithya Ragupathi | 9 February 2024


உலகளவில் சுமார் 463 மில்லியன் மக்கள் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சர்வதேச நீரிழிவு கூட்டமைப்பு படி, 2022 இல் பாகிஸ்தானில் 26.7% மக்கள் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கு அடுத்த நிலையில் பிரெஞ்சில் 25%, குவைத்தில் 24%, இந்தியாவில் 10%, அமெரிக்காவில் 10%, சீனாவில் 10%, இப்படி டயபடிஸ் கட்டுக்கடங்காமல் பரவி இருப்பது உலகெங்கும் பல சுகாதார அமைப்புகளை அதிர்ச்சிக்கு ஆளாக்கி இருக்கிறது.

read more at