உலக கோடீஸ்வரர் பட்டியல்: எலான் மஸ்கை பின் தள்ளி முதலிடம் பிடித்தார் அர்னால்ட்

Mallinithya | 30 January 2024


ஃபோர்ப்ஸ் வெளியிட்டுள்ள உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலில் எலான் மஸ்கை பின்னுக்குத் தள்ளி எல்விஎம்எச் குழும தலைவர் பெர்னார்ட் அர்னால்ட் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். இவ்விரு கோடீஸ்வரர்களும் 2022-ம் ஆண்டிலிருந்து ஃபோர்ப்ஸ் பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்க வைப்பதில் மாறிமாறி போட்டியிட்டு வருகின்றனர். இவர்களுக்கு அடுத்த இடத்தில் ஜெஃப் பெசோஸ், லாரி எலிசன், மார்க் ஜுகர்பெர்க், வாரன் பஃபெட், லாரி பேஜ் ஆகியோர் உள்ளனர்.

read more at