அதிர்ச்சியில் ஆராய்ச்சியாளர்கள்...தோண்ட தோண்ட வந்த 67 எலுப்புக்கூடுகள்

Mallinithya | 29 January 2024


ரோமில் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தை நிறுவ ஏற்பாடு செய்த ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஷாக் மேல் ஷாக் ஏற்பட்டுள்ளது. சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையம் நிறுவ இடத்தை தோண்டியபோது அதில் இருந்து 67 எலும்புக்கூடுகள் கிடைத்துள்ளன. மேலும் தங்க நகைகள் மற்றும் விலையுயர்ந்த தோல் செருப்புகள் அனைத்துமே எலும்புக்கூடுகளோடு சேர்ந்து கிடைத்துள்ளன. இது இவர்களின் செல்வத்தையும் அந்தஸ்தையும் பிரதிபலிக்கிறது என்று கூறுகின்றனர். இது தொடர்பாக பல ஆராய்ச்சிகளும் நடந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

read more at