பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு!!

Mallinithya | 19 January 2024


“16 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களுக்கு பயிற்சி மையங்களில் அனுமதி இல்லை. மாணவர்களுக்கு மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தும் படி பாடம் நடத்தக் கூடாது. நீட், ஜே.இ.இ பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கான வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை ஒன்றிய கல்வி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது.

read more at