16,000 அடி உயரத்தில் இருந்து விழுந்தும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்ட ஐஃபோன்.!

Ragupathi | 12 January 2024


நம் எல்லோருடைய உள்ளங்கைகளிலும் இன்றைக்கு ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு நம் கைகளில் பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஃபோன் கொஞ்சம் தவறி கீழே விழுந்தால் போதும், அது டிஸ்பிளே தப்பிப்பதற்கு உத்தரவாதம் சொல்ல முடியாது. ஆனால், 16 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் இருந்து விழுந்தபோதும் ஐஃபோன் ஒன்று பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளது.

read more at