மக்களவைத் தேர்தல்கள்: திருவாணந்தில் காங்கிரஸ் எம்.பி. தாரோர் பிரச்சாரத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தியார்

24 March 2024


காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் கட்சியின் திருவணந்தபுரம் வேட்பாளருமான சஷி தாரோர், பாம் ஞாயிறு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதன் மூலம் பிரச்சாரத்தை முறியடித்தார். மாநிலத்தில் ஏப்ரல் 26 அன்று நடைபெறவுள்ள மக்களவைத் தேர்தல்கள்.

read more at