கேலோ இந்தியா: தமிழகம் 2-ஆம் இடம்

Mallinithya Ragupathi | 1 February 2024


கேலோ இந்திய இளைஞர் விளையாட்டுப் போட்டிகள் புதன்கிழமை நிறைவடைந்த நிலையில், தமிழகம் 2- ஆம் பிடித்தது. மகாராஷ்டிரா முதல் இடமும், ஹரியானா 3- ஆம் இடமும் பிடித்தது. கடந்த ஆண்டு எட்டாம் இடம் பிடித்த தமிழகம், இந்த முறை இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. தமிழகம் 38 தங்கம், 21 வெள்ளி, 39 வெண்கலம் என 98 பதக்கங்களை பெற்றுள்ளது.

read more at