கேட் விரைவில் குணமடைய வேண்டுமென Celebs விரும்புகிறது.

23 March 2024


வேல்ஸ் இளவரசியான இளவரசி கேட், தான் புற்றுநோய்க்கான வேதியியல் சிகிச்சையை மேற்கொண்டு வருவதாகக் கூறியிருக்கிறார். ஒரு வீடியோ செய்தியில், தான் "சந்தர்ப்ப வேதியியல் சிகிச்சையை" மேற்கொண்டு வருவதால் "காலம், இடம் மற்றும் தனிமையை" கேட்டுக் கொண்டார்.

read more at