லோக்சபா தேர்தலில் சுப்மன் கில்.. 70 சதவீத வாக்குகளுக்கு குறி..

20 February 2024


நாடு முழுவதும் பிரபலமான வீரராக இருக்கிறார் சுப்மன் கில். இதனால் பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் அமைப்பு அவரை அந்த மாநிலத்தின் தேர்தல் தூதுவராக பயன்படுத்த உள்ளது. வாக்கு செலுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை இளம் வாக்காளர்களிடம் பரப்புவதே அவரின் முக்கிய பணி என பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் அமைப்பு கூறி உள்ளது. சுப்மன் கில்லுக்கு 24 வயதே ஆகும் நிலையில் இது அவரது இரண்டாவது நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஆகும். அதிலேயே தேர்தலுக்கான தூதுவராகி இருக்கிறார் சுப்மன் கில்.

read more at