2023 இல் 12,000 கோடிகளை தாண்டிய இந்திய சினிமா வர்த்தகம்

Mallinithya | 24 January 2024


ஒவ்வொரு வருடமும் இந்திய சினிமா வர்த்தகம் எத்தனை ஆயிரம் கோடிகள் என்பதை ஆர்மேக்ஸ் மீடியா தெரியப்படுத்தி வருகிறது. சென்ற வருடம், இந்திய சினிமா வர்த்தகம் 12,000 கோடிகள் என்ற இலக்கை கடந்துள்ளது. இந்த வர்த்தக பங்களிப்பில் இந்தி சினிமா முதலிடத்திலும் இரண்டாவதாக தெலுங்கும், மூன்றாவதாக தமிழ் சினிமாவும் உள்ளது. 2024 இல் தமிழில் பல முக்கிய திரைப்படங்கள் வெளியாக உள்ளதால் தமிழ் சினிமா வர்த்தகம் 3000 கோடிகளைத் தாண்ட வாய்ப்புள்ளது.

read more at