பாஸ்ட்டேக் KYC ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டுக்கு இறுதிக்கெடு பிப்ரவரி 29

27 February 2024


இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் 'ஒரு வாகனம், ஒரு பாஸ்ட்டேக்' கொள்கையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் விளைவாக, பிப்ரவரி 29 ஆம் தேதிக்குள் நீங்கள் கேஒய்சி அப்பேட்டை செய்து முடிக்கவில்லை என்றால், உங்கள் பாஸ்ட்டேக் செயலிழக்கப்படலாம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

read more at