அமெரிக்காவில் இந்திய வம்சாவளி நபர் அடித்துக் கொலை: 2024-ல் 6வது சம்பவம்

Mallinithya Ragupathi | 10 February 2024


அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் மாநகரத்தில் உள்ள ஓர் உணவகத்துக்கு வெளியே இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த விவேக் சந்தர் தனேஜா தலையில் அடித்துக் கொல்லப்பட்டுள்ளார். அமெரிக்காவில் இந்தாண்டில் இதுவரையில் கொல்லப்பட்ட இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த 6வது நபர் இவர்.

read more at