அடிமாட்டு ரேட்டுக்கு டிஸ்னி நிறுவனத்தை வாங்கிய முகேஷ் அம்பானி..

4 March 2024


உலகளவில் டிஸ்னி நிறுவனம் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்வதால், அமெரிக்கா மற்றும் பிற முக்கிய சந்தைகளில் கவனம் செலுத்த இந்திய சந்தையை விட்டு விலக முடிவு செய்து, தனது மதிப்பை ஐந்தில் ஒரு பங்காகக் குறைத்து குறைவான தொகைக்கு முகேஷ் அம்பானியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டது.

read more at