பிரதான் மந்திரி கிஸான் யோஜனாவின் 16ஆவது தவணை வெளியீடு..

29 February 2024


பிப்ரவரி 28, 2024 அன்று, ​​பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தின் 16வது தவணையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டார். இந்த திட்டத்தின் கீழ், நிலம் வைத்திருக்கும் அனைத்து விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கும் ஆண்டுக்கு ரூ. 6,000 நிதிப் பலன் வழங்கப்படும், இது ரூ. 2,000 என்ற மூன்று சம தவணைகளில் செலுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

read more at