சிது மூசேவலாவின் பேபி பிரதர் நியூ யோர்க் டைம் ஸ்வர்க்கத்தில் அறிமுகமாகிறார், ரசிகர்கள்

22 March 2024


சிது மூசேவலாவின் தந்தை பால்கூர் சிங் தனது மகனைப் பெற்றதாக அறிவித்தார். இந்த குழந்தை IVF சிகிச்சை மூலம் பிறந்ததாக கூறப்படுகிறது.

read more at