நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் நாசா: ஆர்ட்டெமிஸ் திட்டம் மேலும் தாமதம்; என்ன கா…

Raghu | 10 January 2024


நாசா ஆர்ட்டெமிஸ் திட்டம் பற்றிய அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், 2026க்குள் நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்ப வாய்ப்பில்லை என்று தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம்

read more at