2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இலக்கிய மாமணி விருது; தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Mallinithya | 25 January 2024


தமிழ் அறிஞர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் உயரிய விருதான இலக்கிய மாமணி விருது தமிழக அரசு சார்பாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் 2022 - 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இலக்கியமாமணி விருதுகளை அறிவித்துள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டிற்கு முனைவர் அரங்க. இராமலிங்கம், கொ.மா.கோதண்டம், முனைவர் சூர்யகாந்தன் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். 2023 ஆம் ஆண்டிற்கு ஞா. மாணிக்கவாசகன், பேராசிரியர் சண்முகசுந்தரம், கவிஞர் ச. நடராசன் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

read more at