பிரான்சின் தேசிய கொடி குறித்து அவதூறு கருத்து: துனிசிய இமாம் நாடு கடத்தல்

26 February 2024


துனிசியாவைச் சேர்ந்த இமாம் (மத போதகர்) பிரான்ஸின் மூவர்ணக் கொடி என்பது சாத்தானியம் என விமர்சனம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் "தீவிரவாத சிந்தனை உள்ள இமாம் கைது செய்யப்பட்ட 12 மணி நேரத்திற்குள் நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளார் எனவும் இதுபோன்ற நபர்களை பிரான்ஸில் தங்க அனுமதிக்க முடியாது” எனவும் பிரான்சின் உள்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

read more at