மகனின் திருமண விழாவில் காஞ்சிப் பட்டுடுத்திய நீதா அம்பானி!

4 March 2024


ஆனந்த் அம்பானியின் ப்ரீ வெட்டிக் நிகழ்ச்சியில் ஆனந்த் அம்பானியின் தாய் நீதா அம்பானி காஞ்சிப் பட்டுடுத்தி அசத்தியுள்ளார். இந்திய கைவினைக்கலைஞர்களுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் கைகளால் நெசவு செய்யப்பட்ட காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவையை அவர் அணிந்ததாக கூறப்படுகிறது.

read more at