பள்ளிவாசல் திறப்புவிழா! ஊர் மணக்க பூ, பழ சீர்வரிசை கொண்டு சென்ற இந்துக்கள்!

Mallinithya Ragupathi | 2 February 2024


திருவாரூர் கடியாச்சேரியில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய பள்ளிவாசல் திறப்பு விழாவிற்கு இந்துக்கள் வெற்றிலைபாக்கு, பூக்கள், பழங்கள், இனிப்பு அடங்கிய சீர்வரிசையை கொண்டு வந்து விழாவை சிறப்பித்துள்ளனர். இது குறித்து உள்ளூர் மக்கள் கூறுகையில், "மத நல்லிணக்கம்தான் எங்களுக்கு முக்கியமானது" என்றனர். இந்த விழா திருவாரூர் மக்கள் மத்தியில் மட்டுமல்லாது, தமிழ்நாடு முழுவதும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

read more at