இந்திய அரசுக்கும் மக்களுக்கும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்போம்.. மாலத்தீவுகள் சுற்ற

Raghu | 10 January 2024


மாலத்தீவு அமைச்சர்கள் பிரதமர் மோடி குறித்து பேசியது பெரும் சர்ச்சையான நிலையில் அந்நாட்டு சுற்றுலாத் தொழில் துறையினர் இந்திய அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள

read more at