ஓவர் தலைக்கனம்.. இங்கிலாந்து திமீர் பேச்சு.. வச்சு செய்த இந்திய ரசிகர்கள்

Mallinithya Ragupathi | 6 February 2024


வெற்றி பெறுவதற்கு முன்பே ஓவர் பேச்சை இங்கிலாந்து அணி பேசியதற்கு தற்போது தக்க பாடத்தை இந்திய வீரர்கள் கொடுத்திருப்பதாக இந்திய ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஓவர் தலை கனத்துடன் இங்கிலாந்து அணி வீரர்கள் இருந்ததே இன்றைய ஆட்டத்தில் தோல்வியை தழுவியதற்கு காரணம் என்று அவர்கள் கூறியுள்ளனர். இதே போன்று திமீர் த்தனமாக இங்கிலாந்து வீரர்கள் இருந்தால் அடுத்தவரும் போட்டிகளிலும் தோல்வியை தழுவவே வாய்ப்பு இருப்பதாக இந்திய ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

read more at