சீனாவில் தொடர்ந்து 2வது ஆண்டாக சரிந்த மக்கள் தொகை..

Mallinithya | 17 January 2024


60 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு 2022ல் சீன மக்கள் தொகை குறைந்தது.சீனாவில் தற்போது 1.4 பில்லியன் மக்களே உள்ளதாக தேசிய புள்ளியியல் துறை தெரிவித்துள்ளது.சீனாவில் இந்த நிலை தொடர்ந்தால் எதிர்காலத்தில் வயதானவர்கள் அதிகளவில் இருப்பார்கள். பிறப்பு விகிதத்தில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியானது சீனாவிற்கு நீண்டகால வளர்ச்சியை மந்தமாக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. உலகிலேயே அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நாடாக இருந்த சீனா, கடந்த ஆண்டு இரண்டாவது இடத்திற்கு சென்றது.இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

read more at