கோவை, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் வீழும் விசைத்தறி... மீளுமா?

Mallinithya | 25 January 2024


கோவை, திருப்பூர் மாவட்டங்களில் விசைத் தறி சத்தம் என்பது உழைப்பின் சங்கீதமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. வேலை இன்றி பல விசைத் தறிக்கூடங்களில், பூச்சிகள் கூடு கட்டும் அளவுக்கு நிலைமை நாளுக்கு நாள் மோசமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. கடந்த 11 ஆண்டுகளாக சரியான கூலி உயர்வு கிடைக்காமல் விசைத் தறியாளர்கள் தொழிலை விட்டு வெளியேறி வருகின்றனர். இந்த மண்ணில் உள்ள பூர்வீகத் தொழிலை பாதுகாக்க வேண்டியதும் அரசின் பொறுப்பு என விசைத்தறியாளர்கள் அரசிற்கு கோரிக்கை வைத்தனர்.

read more at