‘மனிதம் தாண்டி புனிதம் இல்லை’ - ஒற்றுமைக்கு அடையாளமான இஸ்லாமிய குழந்தை!

Mallinithya | 24 January 2024


ராமர் கோயில் திறப்பு அன்று உத்தரப் பிரதேசத்தில் இஸ்லாம் மார்க்கத்தைச் சேர்ந்த கர்ப்பிணிப் பெண்ணுக்கு பிரசவ வலி வந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. ராமர் கோயில் திறப்பு அன்று பிறந்த அந்தக் குழந்தைக்கு, அவரின் பாட்டி ‘ராம் ரஹிம்’ எனப் பெயர் சூட்டியுள்ளார். “இந்து - முஸ்லீம் ஒற்றுமையை பிரதிபலிக்கவே இந்தப் பெயரை சூட்டினேன்” என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

read more at