இந்தியாவிற்கு ட்ரோன்கள் வழங்க அமெரிக்கா ஒப்புதல்

Mallinithya Ragupathi | 3 February 2024


கடல் பாதுகாப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் நவீன ட்ரோன்களை நம் நாட்டுக்கு விற்பனை செய்ய அமெரிக்கா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்திய மதிப்பில் 33,000 கோடி ரூபாயில் 31 எம்.க்யூ. 9பி ட்ரோன்கள் வாங்கப்படுகின்றன.

read more at