பல வருடங்கள் கழித்து அனுபவங்களை பகிர்ந்த செய்தி வாசிப்பாளர் நிர்மலா பெரியசாமி

26 February 2024


நிர்மலா பெரியசாமி செய்தி வாசிப்பாளராக இருக்கும்போது தனக்கு அதிக நெருக்கடிகள் வந்ததாகவும் அதில் ஒன்று நடிகர் சிவாஜி கணேசன் மரணச் செய்தி எனவும் கூறியிருக்கிறார். அப்போது தன் மனதை கல்லாக்கி கொண்டு என்னுடைய தலையில் இருந்த பூவை எடுத்து வைத்துவிட்டு நான் செய்தியை படித்து முடித்தேன் என தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்து உள்ளார்.

read more at