புதிய உச்சத்தில் பங்குச் சந்தைகள்; மீடியா, மெட்டல் பங்குகள் உயர்வு

Raghu | 10 January 2024


வணிகம் | Tata Elxsi பங்குகள் கிட்டத்தட்ட 1% உயர்ந்து Rs8,725.55 ஆக இருந்தது. டாடா மோட்டார்ஸ் பங்குகள் உயர்வாக வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு 1.4% உயர்ந்து ரூ.

read more at