உலக அளவில் கடைசி இடம் பிடித்த இந்தியா.. ஆனால் இந்தியர்கள் மகிழ்ச்சி

16 February 2024


உலகிலேயே அதிக விவாகரத்தை பெறும் நாடுகளின் பட்டியல் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்தியா ஒரு சதவீதத்துடன் கடைசி இடத்தை பிடித்திருக்கிறது. உலகிலேயே அதிக விவகாரத்தை பெறும் நாடாக ஐரோப்பா நாடான போர்ச்சுக்கல் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இங்கு 94 சதவீத திருமணங்கள் விவாகரத்தில் முடிவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

read more at