கார் விற்பனையில் கொடிக்கட்டி பறக்கும் டாப்-10 நிறுவனங்கள்!!

Ragupathi | 3 January 2024


இந்தியாவில் கடந்த 2023 டிசம்பர் மாதத்தில் வழக்கம்போல் இலட்சக்கணக்கில் கார்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த மாதத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் கார்களை விற்பனை செய்த முதல் 10 நிறுவனங்கள் குறித்த விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவற்றை பற்றி விரிவாக இனி இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.இந்தியாவில் கடந்த 2023 டிசம்பர் மாதத்தில் வழக்கம்போல் இலட்சக்கணக்கில் கார்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த மாதத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் கார்களை விற்பனை செய்த முதல் 10 நிறுவனங்கள் குறித்த விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

read more at