ராமர் கோவில் திறப்பிற்கு பாகிஸ்தான் கண்டனம்!!

Mallinithya | 23 January 2024


பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட இடத்தில் ராமர் கோவில் திறக்கப்பட்டிருப்பதை பாகிஸ்தான் கண்டிக்கிறது. இது இந்திய ஜனநாயகத்தில் நீண்ட காலத்துக்கு ஒரு கறையாக இருக்கும். மேலும் இடிக்கும் ஆபத்தில் வாரணாசியின் ஞானவாபி மசூதி, மதுராவின் ஷாஹி இத்கா உள்ளிட்ட மசூதிகளின் பட்டியல் அதிகரித்து வருகிறது என பாகிஸ்தான் வெளியுறவு துறை அறிக்கை.

read more at