தவறான விளம்பரங்கள்: Patanjali Ayurved இயக்குனரும் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்புக் கோரியுள்ளார்

21 March 2024


Patanjali Ayurved நிர்வாக இயக்குனர் ஆச்சார்யா பாலகிருஷ்ணா, தவறான விளம்பரங்கள் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் நிபந்தனையின்றி மன்னிப்புக் கோரியுள்ளார். அத்தகைய விளம்பரங்கள் வருங்காலத்தில் வெளியிடப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதாக பாலகிருஷ்ணா கூறினார்.

read more at