சென்னையில் மெகா திட்டம்.. ஓடிவந்து உதவிய ஜப்பான்..

23 February 2024


சென்னை பெரிஃபெரல் ரிங் சாலை திட்டத்தின் 2-வது கட்டத்திற்காக ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு நிறுவனம் (JICA) சுமார் ரூ.2,809 கோடி அதாவது 49,847 மில்லியன் ஜப்பானிய யென் கடனாக அளிக்க அனுமதித்துள்ளது. பெரிஃபெரல் ரிங் சாலை திட்டம் தொழில்துறை மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை விரிவு படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்படுகிறது.

read more at