புதிய போஸ்ட் ஆபீஸ் ஸ்கீம்:

Mallinithya | 20 January 2024


அஞ்சல் அலுவலகத்தின் 5 ஆண்டு தொடர் வைப்புத் தொகைக்கான வட்டி விகிதத்தை மத்திய அரசாங்கம் உயர்த்தி உள்ளது. இதில் 6.7சதவீதம் வரை வட்டி விகிதம் கிடைக்கும். மொத்தமாக ஒரு தொகையை முதலீடு செய்ய முடியாதவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆர்.டி திட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம். இந்தத் திட்டத்தில் கவர்ச்சிகரமான சலுகைகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

read more at