ஹரியானாவில் பரபரப்பு: பிரபல அரசியல் தலைவர் சுட்டுக் கொலை

26 February 2024


இந்திய தேசிய லோக் தளத்தின் ஹரியானா மாநிலப் பிரிவுத் தலைவர் நஃபே சிங் ரதீ ஜஜ்ஜார் மாவட்டத்தில் அடையாளம் தெரியாத சிலரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இது ஹரியானாவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

read more at